Using magic we create love and happiness at Mister Spagheti Franchise

Voordelen van Franchise

Indien het concept je aanspreekt zijn de voordelen van franchising enorm. Hier worden dan ook maar enkele van de vele voordelen genoemd die franchising met zich meebrengt.

Zelfstandigheid voor de betrokkenen

Zowel de Centrale Organisatie van Mister Spaghetti als de franchisenemer zijn zelfstandig ondernemer. De wederzijdse belangen worden vooraf in een contract vastgelegd. Door de taakverdeling is het mogelijk, dat beide partijen een zo hoog mogelijk rendement met hun bedrijf kunnen maken.

Gemotiveerde dienstverlening en persoonlijke inzet

De franchisenemers zijn in hun hoedanigheid van zelfstandig ondernemer volledig verantwoordelijk voor de gang van zaken in hun eigen bedrijf. De motivatie en de persoonlijke inzet staan daarom op een hoog niveau. Eigen initiatief en betrokkenheid worden meteen beloond.

Hogere omzet en lagere kosten

Door de professionele benadering van de markt maakt de franchisenemer een hogere omzet dan een apart opererende ondernemer. De franchisenemer profiteert immers van de professionele marketing en alle ervaringen binnen het samenwerkingsverband. Grootschaligheid geeft kostenvoordelen. Veelal kunnen door het grote inkoopvolume gunstige condities worden bedongen bij bijv. leveranciers of externe partijen.

Uniforme uitstraling, dus scherpere profilering

De herkenbare en professionele uitstraling is één van de belangrijkste kenmerken van een keten van bedrijven. De Centrale Organisatie en de franchisenemers zijn samen verantwoordelijk voor de uitstraling en beleving en juist hiermee onderscheidt Mister Spaghetti zich van de concurrentie in de markt.

Centrale leiding en kleine overhead

Om slagvaardig in de markt te kunnen concurreren is er een centrale leiding binnen het samenwerkingsverband nodig. Dit resulteert direct in lagere overheadkosten. Gezamenlijke promotie en inkoop, een centraal bestelsysteem zijn nog maar enkele voorbeelden hiervan.