Using magic we create love and happiness at Mister Spagheti Franchise

Wat is Franchise

Franchising is een vorm van intensieve samenwerking tussen zelfstandige ondernemers. Daarbij stelt de ene partij (Centrale Organisatie van Mister Spaghetti) aan de andere partij (franchisenemer) een compleet ondernemingsconcept, ofwel een “formule” ter beschikking. De samenwerking is erop gericht om alle betrokken partijen een hoger niveau te laten bereiken.

Mister Spaghetti en franchisenemer kunnen hun expansie sneller en zonder grote investeringen realiseren, waarbij wederzijds voordeel ontstaat. De franchisenemer loopt als zelfstandig ondernemer beduidend minder risico dan een autonome starter en kan een goed ondernemersinkomen verdienen.

Als franchisenemer krijg je met een beproefd concept ook een veel grotere financiële zekerheid. Het concept werkt, er is onderzoek naar gedaan en heeft zichzelf reeds bewezen. Het is een heerlijkheid om niet de onzekerheid te hoeven hebben of het idee überhaupt wel aanslaat. Daarnaast zullen klanten het concept in een nieuwe omgeving direct oppikken zodat alle nadelen van het opstarten van een onderneming wegvallen en de investering veel eerder terug is verdiend.

Economisch gezien geeft de franchisenemer een stukje van zijn zelfstandigheid prijs bij het aangaan van de samenwerking in de vorm van franchising, maar met franchising kan beduidend sneller in verschillende opzichten een hoger niveau bereikt worden. De Centrale Organisatie van Mister Spaghetti ontvangt een vergoeding (franchise fee) voor het concept en verrichten van diensten ten behoeve van de franchisenemer.

De exacte invulling van de rechten en plichten van ieder is geregeld in de franchiseovereenkomst. In aanvulling op de franchiseovereenkomst geeft het franchise handboek een verdere uitwerking van de operationele zaken.

Taakverdeling

In het franchisecontract wordt een taakverdeling tussen de Centrale Organisatie en de franchisenemer vastgelegd en worden rechten en plichten van beiden geregeld. Deze taakverdeling is erop gebaseerd, dat elke partij doet waar die goed in is: de Centrale Organisatie van Mister Spaghetti schept de voorwaarden, waardoor de franchisenemer efficiënt kan werken.

Knowhow en begeleiding

De franchisenemer “huurt” het gebruik van de handelsnaam en de merken. Daarbij krijgt hij vanuit de Centrale Organisatie van Mister Spaghetti kennis en ondersteuning, die nodig is om tot een optimaal resultaat te komen.

Selectie en training

Om de franchiseketen te versterken is expansie wenselijk. Dit gebeurt door middel van een wervingscampagne, gevolgd door een zorgvuldige selectie van potentiële kandidaten. Na selectie volgt doorgaans een praktijktraining om de franchisenemer vertrouwd te maken met de organisatie, de klanten, de werkprocedures en de markt.

Controle

In herkenbaarheid schuilt de ware kracht van een succesvolle franchiseformule. Voorop staat dus dat er controle moet zijn of de aangesloten franchisenemers de formule daadwerkelijk zo implementeren zoals Mister Spaghetti deze heeft getest tijdens de ontwikkeling. Dit is een continu proces.