DEZE WEBSITE IS EIGENDOM VAN MR. SPAGHETTI BV

Contactgegevens:

Mr. Spaghetti bv
Oedelestraat 1
8580 Avelgem
BTW BE 0545 931 935
hello-you@mister-spaghetti.be

T+32 56 19 63 83

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Mr. Spaghetti bvba of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Mr. Spaghetti bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter